Čtvrtý ročník Pražské muzejní noci 2007

Již čtvrtý ročník akce Muzejní noc, který se uskutečnil v noci ze soboty 16. června na neděli 17. června přilákala do Prahy tisíce návštěvníků. Někteří přitom přijeli jen kvůli velkolepé akci.V 18.00 začaly vyjíždět z garáží či přejíždět z pravidelných linek autobusy určené na osm muzejních linek. Ty propojily 45 zpřístupněných objektů, které jsou turisticky, historicky či jinak zajímavé. Někde byl vstup Postupně se tak vytvořila kolona stojících autobusů v prostoru před a za zastávka Řásnovka. Problémy tak měly tři spoje linky číslo 133, která neměla na Řásnovce kde zastavovat.V provozu bylo osm linek s čísly 1 až 8 v následujících trasách:
1 – Staroměstská – Náměstí Republiky – Florenc – U památníku a zpět
2 – Staroměstská – Veletržní – Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada a zpět
3 – Staroměstská – Muzeum – I.P.Pavlova – Vyšehrad – Výtoň – Staroměstská
4 – Staroměstská – Malostranská – Vozovna Střešovice – Pražský hrad – Malostranská – Staroměstská
5 – Staroměstská – Švandovo divadlo – Malostranské náměstí – Staroměstská
6 – Staroměstská – Zbraslavské náměstí – Smíchovské nádraží – Staroměstská
7 – Staroměstská – Letecké muzeum a zpět
8 – Staroměstská – Veletržní – Zemědělské muzeum – Kaštan – Vozovna Střešovice – Staroměstská

Oproti loňskému ročníku byla v provozu další nová linka. I přesto se však domnívám, že ještě jednu linku by cestující návštěvníci snesli. Pozoruhodné bylo interní značení linek. Kdežto loni byly linky číslovány jako 735 či 739, letos bylo přistoupeno k jinému systému. K zobrazení cíle i čísla linky bylo potřebné zadat číslo služby 7711102, kde „771“ je číslo linky 1, „11“ je pořadí, přičemž první číslo musí souhlasit s třetím číslem linky a „02“ je značení pro sobotní grafikony. Řidiči na lince číslo 5 tak zadávali 7755102, na lince číslo 8 zadávali 7788102.Intervaly linek se různily. Nejčastěji jezdily linky číslo 3 a 4 v pětiminutovém intervalu, následoval sedmiminutový interval na linkách číslo 1 a 2, „pětka“ jezdila v intervalu 10 minut a zbylé linky číslo 6, 7 a 8 jezdily každých 25 minut. První spoje přitom odjížděly v 18.30, poslední spoje pak do centra města přijížděly od půl jedné do půl druhé. Spoje od 0.10 do 1.00 na lince číslo 4 nezajížděly na Hradčanské náměstí.I letos si myslím, že byla muzejní noc zvládnutá dobře. Posuďte sami z fotografií.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009