Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
9.5.2008 - Zprovoznění úseku metra C Ládví - Letňany

Dva roky po zprovoznění stanice metra na trase A Depo Hostivař. Čtyři roky po zprovoznění části trasy C v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy - Ládví. A 34 let po zahájení provozu metra v Praze vůbec. Přesně po tolika letech byl otevřen nový úsek metra na trase C v úseku Ládví (existující stanice) - Střížkov - Prosek - Letňany.

Stanice metra C STŘÍŽKOV:Nový úsek metra se začal stavět společně se zprovozněním trasy C v úseku Nádraží Holešovice - Ládví. Vlaky se do té doby obracely ve stanici Ládví. Nezajížděly ovšem na obratové koleje za stanicí, které byly vzhledem k nedořešeným pozemkovým vztahům krátké.Stanice Střížkov má nástupiště, podobně jako ve stanici Hlavní nádraží, vpravo ve směru jízdy.Nad kolejištěm se nachází tři lávky, dvě v úrovni podchodu, jedna v úrovni povrchových zastávek MHD. Samozřejmostí je skladba několika výtahů a komerční služby: trafiky, občerstvení, jízdenkové automaty...

Architektonicky celá stavba zapadá do vzhledu pražské části Střízkova a Proseku.V souvislosti se zahájením provozu metra došlo ke zrušení zastávky Liberecká, kterou nahradila jednotná zastávka Střížkov s vazbou na metro C.Stanice je díky skleněným výplním přes den osvícena denním světlem. V noci je pak zapnuté osvětlení, jako v ostatních stanicích metra.Stanice metra C PROSEK:Stanice Prosek se nachází na křižovatce důležitých dopravních tepen Vysočanská a Prosecká, vestibuly ústí přímo sem.V blízkosti stanice je zajištěna vazba na autobusové linky do většiny lokalit v okolí. V souvislosti s otevřením stanice Prosek nedošlo ke změnám zastávek.Stanice je z poloviny zakryt nadchodem, ve zbytku je stavěna podobně výškově, jako Střížkov nebo Letňany. Lávka nad kolejiště součástí nadchodu není nijak zajištěná.Podchod stanice je řešen velmi jednoduše, orientace ve výstupech k zastávkám MHD je však poněkud horší.Díky otevření metra probíhá v oblasti Proseka horečná výstavba bytových i komerčních objektů. Výstavba metra nijak zásadně neovlivnila ostatní stavby. Vestibuly, jako i samotné stanice, jsou řešeny dle moderních designerských trendů: mramor a sklo.Zajímavostí je, že od nového grafikonu je veden jeden spoj v trase pouze do stanice Pražského povstání. Dosud takové ukončení bylo viditelné jen při mimořádnostech v metru.Stanice metra C LETŇANY:Stanice Letňany byla velmi kritizovaná za to, že bude umístěná daleko od bytové zástavby a cestující budou muset vystupovat doslova do polí. Bohužel se na to nebral ohled, a tak metro pro obyvatele Letňan přínosem není. Například hodně cestujících se domnívá, že stanice ústí do letňanského obchodního centra.Stanice Letňany má v celé síti pražského metr nejširší nástupiště. To bylo projektováno s ohledem na blízké akce na Pražském výstavním areálu Letňany, aby bylo možné velmi rychle pojmout a pobrat stovky a tisíce cestujících. Barevné schéma je patrně ze všech nových stanic nejstudenější, neboť bílá v kombinaci s červenou je známá již ze stanice Ládví. Tam je ještě doplněna o velmi chladnou modrou barvu.Tak zbytečně široký podchod není zas až tak nesmysl. Již tu bylo uvedeno, že stanice musí pojmout cestující při akcích na PVA Letňany.Venkovní vestibuly jsou směrovány jak k nové komunikaci vzniklé zejména kvůli provozu autobusů, tak i k velkolepému terminálu. V současnosti však působí docela směšně, neboť na něm končí několik linek s delšími intervaly. A tak spíše zeje prázdnotou.V terminálu jsou tak ukončeny linky, které dříve jezdily do Kobylis nebo na Ládví. V první den provozu na autobusové linky dohlíželo i dispečerské vozidlo Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. - pohotovost autobusy.Všechny snímky jsou pořízeny 9. května 2008 vyjma vlakové soupravy končící na Pražského povstání a projíždějící linky 177 okolo stanice metra Střížkov. Ty byly pořízeny o pár dní později vzhledem k nočnímu pobytu v této lokalitě.

--> Střížkov. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.

--> Prosek. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.

--> Letňany. Konečná stanice, prosíme vystupte.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2007