Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
Kauza Ústecký deník versus Dopravní podnik Ústí

V reakci na ohlasy řidičů městské hromadné dopravy v Ústí jsem já ze své profese redaktora sestavil a následně vydal článek, který následující dny nejen v Dopravním podniku, ale i v samotné redakci rozvířily dost silné debaty. I na mě to je silné kafe a nestačil jsem se divit.

V září už nevyjedeme, hrozí řidiči trolejbusů
Zatím si buď chodí pro neschopenky, nebo podávají výpovědi

Ústecký deník 27.6.2006
Filip VLČEK

Dopravní podnik včera jednal za zavřenými dveřmi o zvýšení mezd řidičů. 
Ústí nad Labem - Pokud nám nepřidáte, házíme se marod či podáme hromadné výpovědi. To vzkazují řidiči trolejbusů a autobusů ústeckému Dopravnímu podniku.
Ten jim slíbil přidat, ale slib nedodržel. "Myslel jsem si, že tu dojezdím do důchodu. Přemýšlím ale, že v září odejdu na nemocenskou nebo úplně z DP," řekl jeden z řidičů, který si nepřál být jmenován. Již nyní má podnik problém s vysokou absencí řidičů a riskuje vyšší. 
Řidiči upozorňují, že Dopravní podnik měl několikrát možnost jim přidat či alespoň vyplatit jednorázové prémie. Místo toho se ale z médií dověděli, že DP velkoryse městu vrátil přes 4 miliony korun ze mzdových fondů. 
"Přitom peníze navíc bychom si zasloužili. Ať už za letošní povodně nebo rozkopané centrum, kdy se skutečně nedalo jezdit," míní sborově řidiči. 
Nadějí šoférů byla předsedkyně odborů Dopravního podniku. Ani ta ale na včerejší schůzce nic nezmohla. "Jediné, co vám mohu po jednání říct je, že v dubnu byla uzavřená kolektivní smlouva a tu podnik dodržuje," řekla Irena Fišerová. Na žádné mimořádné prémie v případě zhoršení pracovních podmínek podle této smlouvy řidiči nemají nárok. 
Hodinová mzda řidičů u ústeckého DP činí 58 korun. Trolejbusáci a autobusáci se shodují, že ve srovnatelné Plzni mají mzdu dvakrát vyšší. To potvrdila i Alena Suttrová z kanceláře generálního ředitele Plzeňských městských dopravních podniků. 
"Průměrná hodinová mzda řidičů tramvají, trolejbusů a autobusů překračuje 100 korun," uvedla Suttrová. 
Výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem Pavel Havránek se ke včerejšímu jednání odmítl vyjádřit. 
Ani mluvčí dopravního podniku Milan Knotek o jednání včera večer nevěděl. "Pan Havránek mi telefon nezvedá, takže ani já nejsem schopen nic říct." 

Ještě ten samý den však dopravní podnik přeci jen zareagoval. A to tak ostře, že jsem v jednu chvíli nevěděl, jak mám reagovat. Následné konfrontace a bezpečnostní ujišťování se mezi řidiči MHD jsem byl ale přesvědčen o tom, že vše uvedené ve výše uvedeném článku, je pravda, za kterou si stojím. A to nejen kvůli sobě, ale také v rámci uhájení zájmu řidičů.

Ústecký řidič bere za hodinu přes 108 korun

Řidiči městské dopravy v Plzni nemají dvakrát vyšší mzdu, než řidiči ústeckého Dopravního podniku, jak se uvádí v článku „V září už nevyjedeme, hrozí řidiči trolejbusů“ ze dne 27. 6. 2006 v Ústeckém deníku.
Průměrná hodinová mzda ústeckého řidiče překračuje 100 korun, tedy stejně jako v Plzni. V Dopravním podniku města Ústí nad Labem, a.s. to bylo loni 108,5 koruny/hod. Autor článku srovnal nesrovnatelné – hodinovou základní mzdu místních řidičů po nástupu do zaměstnání a průměrnou mzdu v Plzni. Ještě použil formulaci „…ve srovnatelné Plzni“ – vozy MHD v Plzni najedou dvakrát více kilometrů a přepraví dvakrát více cestujících…
Částka 58 korun za hodinu, kterou redaktor zmiňuje, je vstupní tarif ústeckého řidiče platící pouze první tři měsíce jeho pracovního poměru (zkušební doba). I zde není údaj publikován zcela přesně, neboť to je 58,60 Kč. Poté se tarif okamžitě zvyšuje na 66,40 Kč, po dvou letech je to už 67,60 Kč a řidič, který jezdí ve firmě 15 let, dostává 74,20 Kč.
Abychom však dosáhli průměrné mzdy ústeckého řidiče, musíme k tomuto tarifu připočítat i široký souhrn příplatků. Jde např. o 30 % z průměrné hodinové mzdy za službu o víkendu, o 25 % z průměrné hodinové mzdy za každou přesčasovou hodinu či 100 % z průměrné hodinové mzdy za práci o svátcích. Dále je možné zmínit např. příplatek 1,50 Kč/hod. za každou hodinu odpolední směny (od 14:00 do 22:00 hod.), 6 Kč/hod. za každou hodinu směny noční (od 22:00 do 6:00) a měsíční odměnu z fondu vedoucího ve výši 750 korun. Řidiči rovněž obdrží jednu korunu za každou prodanou jízdenku a u kloubového vozidla 10 haléřů za každý ujetý kilometr (měsíčně to dělá zhruba 400 Kč na „hlavu“).
Řidiči samozřejmě obdrželi odměnu za ztížené podmínky při jízdě rozkopaným centrem. Představenstvo akciové společnosti v této souvislosti schválilo odměnu 1000 korun každému ze 45 vybraných pracovníků (řidičů i přepravních kontrolorů).
Zcela nepravdivá je informace o tom, že Dopravní podnik vrátil městu 4 milióny korun ze mzdových fondů. Pokud dojde k nevyčerpání mzdových prostředků, zůstávají tyto peníze na účtu akciové společnosti, která je může použít na výplatu odměn, příplatků, apod.
Vedení
Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. uzavřelo 28. března se svými odborovými organizacemi kolektivní smlouvu zajišťující mzdový nárůst o 3 %. Odbory s tímto navýšením vyslovily souhlas podpisem této smlouvy. Vedení společnosti se s odborovou organizací na jednání dne 26. 6. 2006 dohodlo, že navýšení základních platů bude předmětem kolektivního vyjednávání pro roky 2007 – 2008. Dále bylo konstatováno, že uzavřená kolektivní smlouva je ze strany vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. plněna beze zbytku.
 

Milan Knotek
Tiskový mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Mluvčí dále spekuloval nad tím, zda Pavla Havránka vůbec někdo kontaktoval. Vzhledem k následným telefonickým vysvětlením ale nakonec tento odstavec stáhl, nicméně u zbytku se dožadoval zveřejnění, ke kterému také nakonec došlo (zde je uvedena neupravovaná verze bez zmíněného odstavce, která se může oproti tisku lišit).

Ačkoli jsem chtěl věc nechat být a vrátit se k ní, skrze mé známé a nakonec i svých stránek jsem se rozhodl zveřejnit i své prohlášení, které v Ústeckém deníku doposud nebylo publikováno.

Prohlášení redaktora Ústeckého deníku ke stanovisku Dopravního podniku k článku otištěném v Ústeckém deníku ve čtvrtek 29. června 2006.

Vážení čtenáři, cestující a zaměstnanci DP,
rozhodl jsem se reagovat na rozdíly mezi zveřejněným článkem v Ústeckém deníku a stanoviskem Dopravního podniku města Ústí nad Labem slovy jeho mluvčího Milana Knotka, které vyšlo o dva dny později. Už jen proto abych obhájil nejen zájmy své, ale i řidičů trolejbusů a autobusů.
Původně jsem chtěl nejprve komentovat vyjádření DP, že Pavla Havránka nikdo nekontaktoval. Mluvčí Milan Knotek ale nakonec tuto formulaci stáhnul, takže se komentáře vyhnu.
Naprosto nechápu, proč byla jednorázová prémie za ztížené podmínky při jízdě rozkopaným centrem schválena a přidělena jen vybraným pracovníkům. Domnívám se, že v uplynulých měsících přes centrum jezdili všichni řidiči a nárok na prémii měli tedy všichni.
Mluvčí DP dále zpochybňuje část věty o mzdách, že „…ve srovnatelné Plzni…“. Tvrdí, že já jako autor článku srovnávám nesrovnatelné a vysvětluje, že vozy MHD v Plzni najedou dvakrát více kilometrů a přepraví více cestujících. Svým tvrzením „…ve srovnatelné Plzni…“ míním, že řidiči jezdí stejné výkony, stejný počet hodin a zhruba stejně dlouhé linky. Hlavně Plzeň srovnávali řidiči, ne já. Co je ale důležité: řidiči mají stejné riziko s cestujícími v provozu.
Tolik mé vyjádření k hlavním bodům stanoviska Dopravního podniku. Zdůrazňuji, že má tvrzení, která jsem uvedl v článku Ústeckého deníku, jsou pravdivá a stojím si za nimi. Stanovisko DP nic nezmění na tom, co jsem uvedl.
Svým vyjádřením chci DP ujistit, že jsem připraven na eventuelní žalobu.

Filip Vlček
Redaktor
Ústeckého deníku

Zatím předpokládám, že ohlasy se patrně budou hrnout zejména z řad řidičů, ale uvítám i názory vás cestujících. Prosím, zasílejte je buď poštou na adresu Klíšská 25, Ústí nad Labem, 400 01, nebo e-mailem na adresu vlcoun@tovara.cz. Na obálku nebo do předmětu připište, prosím, heslo Kauza DP.

Ohlasy z řad řidičů jsou kladné. Věty typu "konečně jim to někdo natřel" mne ale neuspokojí. Pro to, aby se Dopravním podniku alespoň něco změnilo, je potřeba udělat více a ne jen "napsat článek", za který mi mimochodem hrozila i žaloba. Chce to, aby se řidiči skutečně spolčili a vymysleli, jakým způsobem dále pokračovat ve výkonu povolání. Řízení vozu MHD je skutečně riskantní záležitost...


Aktualizace dne: 21.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009