Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
Hry III. olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Poměrně výrazným zásahem do provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem byly Hry III. olympiády dětí a mládeže. Ty se konaly právě v krajské metropoli, což život v ní na týden zkomplikovalo. Nicméně všechny týmy se po Ústí přepravovaly bez větších problémů, a tak po dlouhé době vzdávám hold zaměstnancům ústeckého dopravního podniku: Naši dopraváci, zvládli jste to na výbornou!I přesto, že pro olympioniky bylo připraveno několik zvláštních autobusů určených výhradně pro ně, nezřídka se stávalo, že se sportovci vozili běžnými linkami MHD.Poměrně kuriozitou, nebo spíše zajímavostí, byl děčínský autobus evidenčního čísla 152. Ten vozil olympioniky z kraje Vysočina. Tahle Karosa je totiž opatřena celovozovou reklamou na Český rozhlas Sever. Zdařilou reklamu obdivovali nejen lidé z řad zájemců o MHD či olympiádu, ale i běžní obyvatelé a návštěvníci města.A díky ochotnému řidiči, kterému tímto velice děkuji, jsem si mohl autobus nafotit i lépe, než mírně rozmazaný během jízdy. Chybělo snad si jen lehnout pod autobus, a měl bych ho ze všech stran. Vážený pane řidiči, díky!Olympiáda v Ústí nad Labem trvala od 19. do 23. června. Mimo jiné kvůli ní byla z provozu vyřazena linka číslo 14, neboť základní škola na Skřivánku byla pro ubytování sportovců uzavřena.


Aktualizace dne: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009