Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
Zatahování spojů - "Vůz jede do vozovny Všebořice..."

Zřejmě od 6. března 2005, od termínu celostátních změn, se rozhodl Dopravní podnik k ráznému kroku, že některé zatahující spoje navezou cestující až do Všebořic. Nápad dobrý, leč řešení bylo pojato poměrně neprofesionálně. Dopravní podnik se snaží naznačit vstřícný přístup k cestujícím, ovšem mě to připadá, že se snaží jen o to, aby si udělal dobrý obrázek a pak řekl, že je tento způsob zatahování nerentabilní.

Během jízdy trolejbusem ev. č. 538 za Skalky 19. dubna 2005 na lince č. 58 s odjezdem v 17:20 jsem se přesvědčil, že chybí informace, chybí orientace, chybí... Postupně jsem se tak zamyslel nad tím, jak sestavit článek, aby byl objektivní. Ale stránky vyjadřují hlavně můj názor, tak tedy:

Takhle bývá označován trolejbus, jež jede s cestujícími až do vozovny Všebořice

Trolejbusům chybí boční orientace!
Mnoho cestujících odradila skutečnost, že ačkoliv na přední orientační tabuli je nápis "Všebořice", na boku vozu je stále vyznačena linka č. 58. Cestující si tak raději počkali na pravidelnou linku, aby se odvezli do Všebořic. Druhá skupina cestujících uvěřila boční orientace (přeci jen je s ní cestující v delším kontaktu) a u Polikliniky se divila, že vůz nejede na Klíši. Náprava? Přední orientaci ponechat, boční doplnit o tabulku "Všebořice - přes Výstupní" případně "Všebořice - přes Jungmannovu". Na digitálních transparentech pak vyznačit tuto skutečnost i na předním panelu (Všebořice by mohly být černé na zeleném pozadí). Číslo linky je nutné ponechat, protože v poloviční délce trasy je tato informace směrodatná.

První způsob řešení počítá s ponecháním čísla linky s překrytím pravidelné trasy cedulkou s vyznačením cílové zastávky, v případě linky 58 ještě doplnění, kudy vůz jede

Druhý způsob řešení opět počítá s ponecháním čísla linky a překrytím pravidelné trasy cedulkou s textem, že vůz jede do vozovny Všebořice

Hlášení a zobrazení směru jízdy ve voze chybí! Konkrétně v mém případě řidič na Mírové náměstí jel jako pravidelná linka č. 58, ovšem zadal cíl 848 Všebořice. Na Mírovém náměstí pak změnil vnitřní orientaci na linku č. 56 směr Všebořice. Zbytečné úkony, které musí řidič vykonat. Navíc na skutečnost zátahu nejsou cestující upozorňováni ani hlášením, což se mi zalíbilo v Praze. Cestujícím je zde nabídnuta informace, že "vlak jede do vozovny Kobylisy", což se domnívám, že je vhodné řešení i pro ústecké trolejbusy. Náprava? Řekl bych, že nechat si vytisknout obyčejné cedulky z tvrdšího papíru, kterými by se překryla pravidelná trasa linky informací ve výše uvedeném odstavci by nebylo až tak finančně náročné. Do hlášení by bylo vhodné nahrát informaci typu "Vůz zatahuje do vozovny Všebořice" a tuto přidat ke každému vyhlášení zastávky. Stačilo by je přidat od zastávky Vojanova.

Proklady s ostatními linkami nejsou vhodné! Při příjezdu do zastávky Krásné Březno jsem o zastávku před námi zpozoroval další trolejbus. U zastávky Prior zjišťuji, že se jedná o linku č. 56 (!). Na Mírovém náměstí a pak v dalších zastávkách se pak trolejbusy jedoucí stejnou trasou již z Krásného Března neustále dojížděly, a vzhledem k tomu, že zatahující spoj jel jako druhý, byl skoro prázdný. Časový rozestup mezi linkami č. 56 a 58 v úseku Krásné Březno - Hraničář je 1 minuta, mezi linkami 56 a 59 v úseku Vojanova - Hraničář pak 4 minuty. Řešení? Posunout odjezdy zatahujících spojů linek č. 58 a 59 z Krásného Března (resp. od Uhlozbytu ve směru z Klíše) o několik minut tak, aby vyplnily mezery mezi pravidelnými spoji linek č. 54 a 56 a pomohly tak posílit dopravní spojení centra se Všebořicemi.

Předmětem tohoto článku není stěžovat si na dopravní spojení centra se Všebořicemi, snaží se pouze alespoň zčásti nastínit řešení, které by bylo možné jak pro vedení Dopravního podniku, tak i pro cestující, kteří se raději budou mačkat v přeplněném trolejbuse, než aby si zjistili od řidiče nebo přečetli informaci, že vůz za nimi jede stejnou trasou a je prázdný...

Vůz jede do vozovny...

Vůz jede do vozovny

Změna organizace zátahů nebyla až tak moc náročná. Po uveřejnění článku o zátazích některých spojů linek číslo 58 a 59 v Ústeckém deníku došlo k razantní nápravě situace. V jízdních řádech dotčených linek jsou končící spoje označeny za konečnou Všebořice, v palubním počítači stačí změnu trasy potvrdit jedním tlačítkem a linkové orientace jsou nyní ponechvány jen čelní s textem Všebořice. Boční a zadní orientace jsou při zátahu zcela odstraněny. Ono to nakonec jde, když se chce...!

Vůz jede do vozovny...

Poznámka: v úvodu stránky jste nalezli fotografie, které názorně ukazují, jak by mohlo být aplikováno řešení informačních tabulí pro cestující při zátahu spoje do vozovny. Jsem schopen být i nadále Dopravnímu podniku v tomto ohledu nápomocen.


Aktualizace dne: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009