Karosa C 734
Stručné a jasné přepravní podmínky + Tarifní podmínky
Jízdní řády pro příležitostnou dopravu


Vzhledem k zájmu provozovatele zajistit poklidnou přepravu cestujících během konání akce, je nutné držet se jistých pravidel. Jejich úplné znění naleznete ve Stručných a jasných přepravních podmínkách, které jsou volně ke stažení ve formátu PDF. První přepravní podmínky byly vydány s platností od 1. října 2008, jejich znění však bylo velmi obecné. Proto došlo k jejich aktualizaci a výraznému rozšíření, a to s platností od 1. června 2009. Výňatek naleznete v historickém autobuse v místě za řidičem a u prostředních dveří. Tato kompletní verze je také k dispozici k nahlédnutí u vozového personálu. 
- Stručné a jasné přepravní podmínky (platnost od 1. června 2009)
- Ceny vstupného (platnost od 1. října 2008)
  Poznámka: Ceny vstupného jsou obsaženy v nových SJPP


Zde v budoucnu bude kompletní přehled jízdních řádů (i ke stažení). Ovšem v současnosti se na tomto náročném souboru, a sice na novém grafikonu, usilovně pracuje. Zatím tady tedy naleznete tarifní podmínky a "to okolo".

Jízdné

Charakteristika
10 Kč Základní jízdné (dospělí a důchodci):
Základní jízdenka jednosměrná nepřestupní (platí od doby nástupu po dobu výstupu)

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: NEOZNAČENÁ ČI JINAK DOPRAVCEM ZNEHODNOCENÁ JÍZDENKA JE NEPLATNÁ!

5 Kč Zlevněné jízdné (děti a mladiství 6 - 15 let):
Základní jízdenka jednosměrná nepřestupní (platí od doby nástupu po dobu výstupu)

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: NEOZNAČENÁ ČI JINAK DOPRAVCEM ZNEHODNOCENÁ JÍZDENKA JE NEPLATNÁ!

150 Kč Základní jízdné (dospělí a důchodci):
Celodenní přestupní jízdenka (platí pouze v den označení a na zvláštních linkách 8, 10, 25 a 27)

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: NEOZNAČENÁ ČI JINAK DOPRAVCEM ZNEHODNOCENÁ JÍZDENKA JE NEPLATNÁ!

75 Kč Zlevněné jízdné (děti a mladiství 6 - 15 let):
Celodenní přestupní jízdenka (platí pouze v den označení a na zvláštních linkách 8, 10, 25 a 27)

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: NEOZNAČENÁ ČI JINAK DOPRAVCEM ZNEHODNOCENÁ JÍZDENKA JE NEPLATNÁ!

zdarma Zvláštní tarifní ustanovení:
Bezplatně jsou odbavováni pouze cestující ve věku do 6 let věku, ale jen v doprovodu dospělé osoby

Z přepravy budou vyloučeni nebo nebudou k přepravě připuštěni cestující, kteří:
- budou cestovat bez platné nebo neoznačené jízdenky, případně budou-li se prokazovat celodenní jízdenkou z dřívější akce
- se budou prokazovat platnou jízdenkou na linky MHD, které provozuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
- budou ve voze hlučit či provozovat reprodukovanou hudbu, případně jinak narušovat plynulost provozu
- budou chtít převézt nebezpečné látky, jako je třeba benzin, nafta, střelné zbraně a jiné (výjimku může udělit řidič autobusu)
- budou poškozovat zařízení historického autobusu Karosa C 734.00 či jiné zařízení provozu zvláštních jízd i MHD

Upozornění pro cestující na linkách číslo 8, 10, 25 a 27:
Na zvláštních linkách číslo 8, 10, 25 a 27 provozovaných jako zvláštní jízda
NEPLATÍ tarif městské dopravy Ústí nad Labem!
(týká se jak jednotlivých jízdenek, tak i předplatních kuponů a SMS jízdenek)

Jízdní řády budou doplněny, jakmile budou dokončené.


Aktualizováno: 24.05.2009
© Filip Vlček 2005 - 2009