Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
POVODŇOVÝ SPECIÁL - povodně březen až duben 2006
Zhodnocení organizace provozu MHD

Velká voda odplula do Německa a já bych rád zhodnotil svým pohledem organizaci městské dopravy. Nepůjde mi o autobusové linky, ale o systém páteřní dopravy, který byl povodní vážně narušen. Nechci vypadat jako odborník, ale přeci jen si myslím, že pro dobro cestujících se dalo udělat mnohem více.

Resumé

Systém označování vozů náhradní dopravy
Podle mého by bylo lepší vozy označovat slovy Náhradní doprava s dodatkem, kam daný autobus míří. Pod "Náhradní doprava" by možná neuškodilo doplnit zastávky Autoškola, Stříbrníky nebo Mírové náměstí. V případě náhrady za páteřní systém trolejbusové dopravy je ale stěžejní informace o zavedení náhradní dopravy.

Resumé

Informační prvky pro cestující
Informačních prvků měli cestující v prvních dnech přehršel. Na každém jízdním řádu linky číslo 58 a 59 visela informace o dočasném přerušení provozu. Na přestupních zastávkách dopravní podnik umístil informátory, kteří radili cestujícím, do kterého vozu nastupovat a do kterého nikoliv. Alespoň skrze touto formou jim patří velký dík.

Resumé

Odříznutý provoz
V odříznuté části provozu byl kladen velký důraz na informace. A nejen tam. Na železničním nádraží byl vyhlašován odjezd zvláštního osobního vlaku ze druhého nástupiště (nyní je slyšet). Informace o provozu tohoto vlaku a způsobu dalšího cestování do Vaňova byl popsán na zastávce v Hrnčířské ulici.

Resumé

Resumé

CHYBA!?!
Velkou chybou nebyla snaha o udržení jednoho stavu delší dobu. Dopravní podnik sice pružně reagoval na zvyšování a následné snižování hladiny Labe, ale až moc.
To, jak bude hladina Labe v Ústí stoupat, se téměř nedalo předpovídat. Dvoudenní změna organizace provozu následovaná zavedením náhradní autobusové dopravy v celých trasách, po kterém se nemohl vrátit předvíkendový systém se dá omluvit. Jde mi o organizaci po kulminaci Labe.

Resumé

Co se mi nelíbilo...?
Od pondělí 3. dubna si cestující zvykali na třetí způsob organizace náhradní dopravy, a sice přestupy na Stříbrníkách a ve Výstupní, případně u Autoškoly. Labe ale ve čtvrtek kleslo, a tak se DP rozhodl v pátek převést náhradní dopravu znovu přes Střekov. Proč? Cestující tak marně čekali na Stříbrníkách, protože si během týdne našli jiný způsob dopravy do přestupního bodu.
Trolejbusy z města ale končily už na Mírovém náměstí. Přestupní vazby opět byly změněny. A aby toho nebylo málo, v sobotu byly díky zavedení náhradní dopravy zrušeny úplně.

Resumé

Závěr
Organizace provozu mi připadala v prvních dnech trošku chaotická, ale komu asi ne. V dalších dnech jsem si zvykl. Dopravní podnik se tentokrát opravdu činil.

Resumé


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009