Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
11. - 12. října 2008

Z důvodu instalace jeřábu na staveništi objektu na křižovatce ulic Masarykova a Revoluční došlo ve výše uvedeném termínu k přerušení trolejbusového provozu v celé síti trolejbusové dopravy. Z toho důvodu byly na trolejbusové linky 51, 52, 53 (v noci), 54, 55, 56, 57,60 a 62 nasazeny autobusy.Důvodem byla částečná demontáž trolejového vedení u Divadla na trolejové stopě ve směru do Starých Předlic či Globusu.Provoz v tomto místě byl řízen kyvadlově semafory.S vypětím všech sil a volných autobusů v předlické garáži byl provoz bez problémů pokryt.Již v neděli večer se na linky začínající u všebořické vozovny (54, 56) opět vrátily trolejbusy, od ranního výjezdu pak byl plně obnoven trolejbusový provoz.Po dlouhé době navíc z garáží, respektive téměř z propadliště dějin, kloubová Karosa evidenčního čísla 373, kterou dopravce nasadil na linku číslo 57.Jeřáb je několik desítek metrů vysoký a bude sloužit k výstavbě polyfunkčního domu, který vyplní proluku u rušné křižovatky u Divadla. Stavba by měla trvat zhruba jeden rok.Trolejové vedení po ukončení prací nedoznalo žádných změn, již dříve byla navíc odstraněna stopa Hraničář - Západní nádraží.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009