Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
27. listopadu 2008

Objíždění osobního automobilu se stalo osudným pro řidiče trolejbusu na lince číslo 52 z centra. Na křižovatce V Rokli se trolejbusu vysmekl sběrač, což vedlo k následné poruše trolejového vedení. Trolejbusy se tak na několik desítek minut v této oblasti zastavily.Bezprostředně poté došlo na křižovatce k dopravním problémům, které vyústily až ke křižovatce s Malátovou ulicí. Situaci téměř ihned po kolizi nám poskytl Jan Šmíd do sekce Fotopostřehy, mrkněte tam.Trolejbusy se v místě začaly shlukovat, což mělo za následek jejich absenci v další části sítě. Po nutném "vyřezání" sběrače s trolejového vedení pak bylo nutné opravit trolejové vedení.K tomu došlo krátce před polednem, provoz pak byl ještě dočasně narušován dokončováním oprav v místě.Náhradní autobusová doprava nebyla zavedena, trolejbusy na Dobětice většinou vyjely a nebo sjely samospádem.V tomto místě je nevhodně umístěné trolejové vedení, což vede k častým problémům trolejbusů.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009