Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
3. března 2006

Chatrnost trolejového vedení se ukázala jako problém v pátek 3. března 2006 večer. Z doposud nezjištěných příčin došlo k přetržení trolejového vedení na Mírovém náměstí, v napájecím úseku číslo 14 u občerstvení Mc Donald´s. Katastrofa pro celý večer je v tom, že tímto úsekem projíždí všechny provozované trolejbusové linky.

Přetržené trolejové vedení zkomplikovalo dopravu

Ve 20:15 se tak zastavil život v centru města. Trolejbusy dojely před vypnutý úsek, vysadily cestující a zhasly. Většina trolejbusů tak vypadala jako v pohádce o Šípkové Růžence. Některé trolejbusy dokonce skončily v centru, řidiči odstranili linkové orientace, otevřeli noviny a v klidu si četli.

Kolona trolejbusů dosahovala až k Mariánské skále

Linkové vedení trolejbusové dopravy vzalo za své. Podle dispečera byla zajištěna náhradní doprava v počtu sedmi vozidel. Na každou linku jeden vůz. A tak zákonitě muselo dojít ke kolapsu veřejné dopravy. Někteří cestující to po několika deseti minutách vzdali a do cíle cesty raději zamířili pěšky.

Trolejové věže opravují poškozené trolejové vedení

Za své vzala i návaznost některých linek v lokalitách Všebořice (na linku 15) a Nové Předlice (na linku 12). Důvodem byl nedostatek vozů na náhradní dopravě.

Náhradní autobusová doprava na lince číslo 55

Většina vozů jezdila s označením. Některé vozy využily možnosti zadat pouze číslo linky, jiní si pohráli i s cílem. Na linkách číslo 51, 54 a 60 byla pozorována obvyklá služba, tedy číslo linky, směr a dodatek "náhradní doprava". Všechny autobusové linky (tedy i náhrada za trolejbusy) jezdily odklonem. Uzavřeno totiž bylo Mírové náměstí. Z Předmostí tedy jely přes Uhlozbyt (zřízená dočasná zastávka), Velkou Hradební a Pařížskou, zpět pak okolo Hlavního nádraží.

Dočasně zřízená zastávka "Mírové náměstí" v prostoru smyčky Uhlozbyt

Autobusy standardní délky ale nestíhaly pobírat cestující, a tak docházelo často k přeplňování vozů. I proto se patrně zvýšila tržba ústeckých taxikářů. Někteří cestující přebíhali z jedné zastávky na druhou a hledali svůj spoj. Marně...

Kolona stojících trolejbusů v Hrnčířské ulici

Karosa nasazená na linku číslo 1 na odklonové trase v Pařížské ulici

Věže opravily trolejové vedení a připravují obnovení provozu

Ve 22:17 z Hrnčířské ulice vyjíždí první trolejbus k Divadlu. Jde o zkušební jízdu, protože jede bez cestujících. Následují ho další trolejbusy. Střídají se směry: dva z Hrnčířské, dva od Divadla. Do toho vyjížděly autobusy pravidelných i náhradních linek, takže do cca 22:40 se bylo v centru města na co dívat.

Citybus nasazený na linku číslo 52 projíždí opraveným úsekem

Noční provoz byl již bez omezení.

Takhle dopladl sloup, o který se chvíli trolejové vedení pod napětím otíralo...

Organizace provozu byla na špatné úrovni. Řidiči "opuštěných" trolejbusů se stali informátory a odkazovali cestující na dočasně zřízené zastávky. Centrum města zažilo kolaps. A to nejen kvůli chybějícím trolejovým stopám v centru, které by pomohly k zajištění alespoň částečné náhradní dopravy. Nabízelo se tolik řešení...


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009