Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
31.července - 4. srpna 2006

Přestavba železničního koridoru v Ústí nad Labem si vynutila o letních prázdninách přerušení trolejbusového provozu v úseku Mírové náměstí - Přístav - Vojanova - Autoškola. Mimo výše uvedeného týdne byla o víkendech před a po na linkách 51, 55, 56 a 57 zavedena náhradní autobusová doprava.

Autobus vyčkává příjezdu linky číslo 56

Ve výše uvedeném datu byly trolejbusové linky vedeny následovně:
51    Mírová - ... - Hraničář - Divadlo - Mírové náměstí
55    Severní Terasa - ... - Hraničář - Divadlo - Mírové náměstí
56   
Všebořice - ... - Hraničář - Divadlo - Mírové náměstí
57   
Staré Předlice - ... - Divadlo - Mírové náměstí

Některé trolejbusy jezdily s nesmyslnými orientacemi

V oblasti Krásného Března byly v provozu následující trolejbusové linky:
51    Skalka - ... - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Pivovar - ... - Skalka
56    Pod Vyhlídkou - ... - Pivovar - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - ... - Pod Vyhlídkou
57    Mojžíř - ... - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Pivovar - ... - Mojžíř

Trolejbus na lince číslo 51 se obrací u Autoškoly a jede zpět na sídliště Skalka

Trolejbusy v Krásném Březně využívají nově vybudovanou trolejovou stopu v relaci Jungmannova - Autoškola, aby nebylo nutné neustále "přebidlovávat". Jde hlavně o úsporu času a sil řidičů.

Autobus vyjel !myší dírou" a jede do Krásného Března

Pro zajištění náhradní dopravy byla v intervalu 4 minuty zavedena náhradní doprava:
X    Mírové náměstí - Stavební stroje - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Jungmannova - Stavební stroje - Mírové náměstí
55    Mírové náměstí - Stavební stroje - Jungmannova - Autoškola - Výstupní - Prior - Keplerova - Anežky České - Žežická

Trolejbus v Krčínově ulici a dopravní značka o uzávěře

Linka 51 odbočuje z vnitřní části Krásného Března k Pivovaru a má namířeno zpět na Skalku

Během výluky fungovalo vyhlašování zastávek včetně informací o přestupu na náhradní či trolejbusovou dopravu.

Dočasně vybudovaný náhradní podjezd Drážďanská


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009