Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
20. prosince 2006

Přetržení trolejového převěsu na křižovatce Předmostí měla 20. prosince za následek přerušení provozu do východní části města a do Dobětic. Trolejbusové linky se rázem začaly v centru obracet zajímavým způsobem.Ve směru od Hraničáře vysadily cestující v zastávce Divadlo v prostoru před budovou Severočeského divadla opery a baletu. Následně si najely na začátek ostrůvku u autobusového nádraží, kde jim pracovník DP převěsil sběrače na stopu od Předlic a vůz začal couvat. Před výhybkou je pak další pracovník DP převěsil na stopu ve směru k Hraničáři a vůz se vracel zpět.Na ostrůvcích v centru města bylo mnoho cestujících, kteří čekali na svůj spoj. Náhradní doprava jezdila ve velmi omezeném rozsahu.Nad počtem cestujících v centru města se zastavoval leckterý turista...Převěs byl opraven, ale přesto se s výlukou pokračovalo pro ukončení prací.V Krásném Březně se trolejbusy otáčely díky trolejové stopě Jungmannova - Autoškola. Díky tomu se podařilo úsek bez trolejbusového provozu minimalizovat na nezbytně nutnou část trolejového vedení.Některé trolejbusy se otáčely přes smyčky Globus a Staré Předlice.Provoz se podařilo obnovit do 15:00.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009