Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
8. února 2008

Ve srovnání s poslední mimořádnou výlukou už tolik hvězdy nepřály dopravnímu podniku v pátek 8. února. Došlo k poruše rozjezdové výhybky u Hraničáře ve směru z centra.

Provoz ale byl omezen jen časově, trasování linek se nijak nezměnilo a zůstalo zachováno, cestující ovšem museli počítat s jistým, zhruba až půlhodinovým zpožděním. Důvodem bylo blokování průjezdného profilu vozovky trolejovou věží.Situace se ale komplikovala, protože výhybka nešla příliš rychle opravit. Štěstím bylo, že alespoň spojení v relaci Hraničář - Divadlo mohlo být zachováno. Náhradní doprava zavedena nebyla.Kolona trolejbusů ale dosahovala až k Divadlu. V jednu chvíli v koloně stály dokonce čtyři trolejbusy linky 60 (!), což značí půlhodinový výpadek.

Dopravní komplikace v odpolední špičce do provozu autobusů nijak výrazně nezasáhla.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009