Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
proměny starých Radlic - červenec 2007 až únor 2008

Oblast Radlic v okruhu zastávek Na Knížecí, Křížová, Laurová a Radlická včetně školní zastávky u budovy zdejší školy, prošla v minulých letech několika výraznými změnami.


Tramvajová "té šestka" míří Radlickou ulicí na Laurovou. / foceno: 2.7.2007

Patrně nejrozsáhlejší výluka se uskutečnila v souvislosti s výstavbou tunelu Mrázovka, který má výjezd téměř u zastávky tramvajové linky 6 "Křížová". Kvůli tomu do trasy Anděl - Na Knížecí - Křížová - Radlická vyjely asi na tři roky autobusy linky X-14. Do té doby totiž do Radlic jezdila linka 14 od kobyliské vozovny.


Linka 6 vyčkává na volnost Radlické ulice. / foceno: 2.7.2007

Po zprovoznění tratě na Barrandov sem ale tramvajová čtrnáctka přestala jezdit úplně a byla odkloněna právě přes Hlubočepy na Barrandov. Bylo jasné, že místo linky 14 tak na poslední vratný trojúhelník využívaný v běžném provozu začne jezdit linka 6. 


Jediný vůz linky 6 právě dojel do druhého cípu konečné. / foceno: 2.7.2007

Následně se uskutečňovaly jen krátkodobé výluky po dobu několika dnů, v lepším případě jen o víkendech. Nicméně dlouhodobé snahy Dopravního podniku o lepší a operativnější možnosti obracení vozů tramvají ve stísněné lokalitě městské části Prahy 5 vedly vedení dopravce ke kroku zrušit triangl Laurová a tramvaje prodloužit až ke stanici metra Radlická.


Prostor nácestné zastávky Laurová pro noční linku 508 a výstupní zastávky tramvaje. / foceno: 16.2.2008

V posledních dnech tak tramvajové vozy odjíždí poslední kilometry po kolejích, které byly několikrát překládány a nakonec se ustálily na odstavu vozů v bezejmenné ulici mezi ulicemi Radlická a Na Neklance.


Míjení vyjíždějícího a najíždějícího vozu linky 6 na trojúhelníku. / foceno: 2.7.2007


Tramvaje se tak zde obrací od roku 1984 (ukončení tramvají na Laurové a zrušení úseku Laurová - Radlice) dodnes dle obrázků níže:


Tramvaj přijela do výstupní zastávky Laurová. / foceno 16.2.2008


Bez cestujících najede na první vrchol trojúhelníku Laurová. / foceno 16.2.2008


Odtud couvá přes rušnou Radlickou ulici na druhý vrchol trojúhelníku, kde vyčkává na pravidelný odjezd dle jízdního řádu. / foceno: 16.2.2008


Na této koleji tramvajové vlaky čekají na odjezd. / foceno: 16.2.2008


Následně vůz vyjíždí do Radlické ulice a míří do nástupní zastávky Laurová. / foceno: 16.2.2008


Velmi nevyhovující je i umístění nástupní (na snímku) a výstupní zastávky, cestující nastupují, respektive vystupují na vozovce. / foceno: 16.2.2008


A nyní již faktické údaje o stavbě. "Předmětem dokumentace je návrh prodloužení stávající tramvajové tratě v ulici Radlická v Praze 5 cca o 0.741 km v traťovém úseku od stávajícího úvraťového obratiště Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude trať ukončena tramvajovou smyčkou. Realizace tohoto záměru přispěje ke zvýšení kvality dopravní obsluhy daného území a nahradí stávající nevyhovující ukončení (úvrať Laurová) plnohodnotným koncovým zařízením (smyčka bude umístěna mezi budovou ústředí ČSOB a křižovatkou ulic Radlická a U Kostela). Stávající čtyřpruhový úsek ulice Radlické od křižovatky Na Laurové (cíp konečné Laurová - poznámka Vlčounova týmu) ke křižovatce U Kostela bude nahrazen tramvajovou tratí a dvěma jízdními pruhy (jeden do centra, jeden z centra)," uvedl Ing. Petr Bláha ze společnosti Metroprojekt.


Nová budova ústředí ČSOB u stanice metra B Radlická. / foceno: 16.2.2008

Petr Bláha dále uvedl, že tramvajová trať je navržena na zvýšeném tramvajovém pásu, který je součástí přilehlé pozemní komunikace. V daném úseku budou zřízeny tři nové tramvajové zastávky:
- Laurová (obousměrně, z centra a do centra)
- Radlická, škola (obousměrně, z centra a do centra)
- Radlická (výstupní i nástupní, obě ve smyčce)


Severní cíp úvratě Laurová. / foceno: 16.2.2008

"Současně dojde k rekonstrukci přilehlých vozovek včetně chodníků a přeložkám dotčených inženýrských sítí (trubní a elektrická vedení). Prodloužený úsek tramvajové tratě vyžaduje mimo jiné zřízení nové měnírny, sociálního zařízení na smyčce, nové SSZ Radlická - smyčka tramvají, trakčního vedení včetně dráhových kabelů, nové veřejné osvětlení a opěrné a protihlukové zdi," dodává Petr Bláha.


Na nevyužívaném ostrůvku u cípu konečné Laurová je velmi patrný zbytek kolejí ve směru od Radlic, po kterých tramvaj nejela již téměř čtvrt století. / foceno: 16.2.2008


Tramvaj na Laurové. / foceno: 16.2.2008


Tramvaj na Laurové. / foceno: 16.2.2008

V závěru výstavby se provedou sadové úpravy, komunikace se vyznačí vodorovným a svislým dopravním značením a upraví se stávající SSZ Radlická – TJ Motorlet a bude zprovozněn informační systém včetně dispečerské řídící techniky.


Rekonstrukce Radlické postupně mění tvář této, kdysi důležité spojky jihozápadního města s centrem. V době, kdy metro na trase B končilo na Smíchovském nádraží, jezdily tudy děsítky autobusových spojů za hodinu. A kromě toho i stovky osobních automobilů. Radlická se měla stát kapacitní spojkou.


Nástupní zastávka Laurová v létě 2007... / foceno: 2.7.2007


...a informace na nástupní zastávce v zimě 2008 / foceno: 16.2.2008


Neudržovaná a zarostlá kolej využívané části koleje na Laurové... / foceno: 2.7.2007


...a její nezměněný, ba možná ještě horší, stav o pár měsíců později. / foceno: 16.2.2008

V průběhu září roku 2007 zde finišovala výstavba obytného domu, kvůli kterému bylo nutné změnit téměř zahnutou kolej (končila v místech dnešního vjezdu do garáže v objektu) za rovnou. To byl jeden z důvodů, proč sem po jeden víkend místo tramvají jezdily autobusy X-6 (končily v zastávce "Škola Radlice".


Tramvaj couvá na odstavnou kolej v době výstavby domu. / foceno: 2.7.2007


Konečný bod tramvajové tratě na Laurové. / foceno: 2.7.2007


Dispečerské vozidlo v létě 2007 v prostoru konečné Laurová. / foceno: 2.7.2007


Postup prací při rekonstrukci Radlické ulice v létě roku 2007 (snímky pořízené v pondělí 2.7.2007 v odpoledních hodinách)Postup prací při rekonstrukci Radlické ulice začátkem roku 2008 (snímky pořízené v sobotu 16.2.2008 v odpoledních hodinách)Další snímky z postupu prací během výluky tramvajové tratě přibudou v průběhu jara roku 2008.


Tramvajová linka číslo 6 se o dvě nové a jednu opravenou zastávku rozroste prý ještě v roce 2008. Je pěkné, že cílem dopravního podniku je, aby obrat tramvají byl bezpečný, na druhou stranu zase pražská rozlehlá tramvajová síť přijde o jednu z mála rarit, které má: Přijde o jediný kolejový trojúhelník, který je využíván v běžném provozu...


Linka šest směr Laurová? Hmmm, jak dlouho ještě...? / foceno: 16.2.2008


Trojúhelník Laurová patří desítky let ke koloritu Radlic... / foceno: 16.2.2008


Kdy přibude na této zastávce také nenápadné číslo "6"...? / foceno: 16.2.2008

Poslechněte si, jak se hlásila výluka v tramvaji (pořízeno 29.9.2007):

--> Anděl, přestup na metro. Příští zastávka Na Knížecí. Upozornění pro cestující: Linka je z důvodu výluky odkloněna do zastávky Smíchovské nádraží, kde je ukončena. V úseku Na Knížecí - Laurová je zavedena náhradní autobusová doprava linka číslo X-6.


| PROVOZ NA TROJÚHELNÍKU LAUROVÁ
| UKONČENÍ PROVOZU A ZAHÁJENÍ PŘESTAVBY
| PRŮBĚH STAVBY TRAMVAJOVÉ TRATĚ
| PŘED A PO ZAHÁJENÍ PROVOZU


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009