Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
proměny starých Radlic - poslední dny před spuštěním

Den zahájení tramvajového provozu do Radlic se blíží. Poslední přípravy vrcholí. Podívejte se na to, jak trať vypadala v Den české státnosti, tedy v neděli 28. září ve večerních hodinách. Tramvaje již mohou bez problémů vyrazit na koleje.


Prostor nových zastávek Škola Radlice využívají zatím jen autobusy náhradní dopravy X-6. / foceno: 28.9.2008


Prostor nových zastávek Škola Radlice využívají zatím jen autobusy náhradní dopravy X-6. / foceno: 28.9.2008


Novotou doslova zářící nástupní zastávka Radlická u stejnojmenné stanice metra. / foceno: 28.9.2008


Novotou doslova zářící nástupní zastávka Radlická u stejnojmenné stanice metra. / foceno: 28.9.2008


Novotou doslova zářící nástupní zastávka Radlická u stejnojmenné stanice metra. / foceno: 28.9.2008


Novotou doslova zářící nástupní zastávka Radlická u stejnojmenné stanice metra. / foceno: 28.9.2008

A co bude následovat? Už brzy fotografie z prvních dnů provozu, který je naplánován na sobotu 4. října.

Nové linkové vedení v souvislosti se zprovozněním TT Laurová - Radlická:
Linka 4 - ČECHOVO NÁMĚSTÍ - ... - Kotlářka - (Motol) - (SÍDLIŠTĚ ŘEPY) / v závorkách jeden jen v raní špičce pracovních dnů
Linka 6 - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - ... - Anděl =MB= - Klamovka - KOTLÁŘKA / v provozu jen v pracovních dnech 6:00 až 21:00
Linka 7 - ÚDDP - ... - Anděl =MB= - Na Knížecí =MB= - Křížová - Braunova - Laurová - Škola Radlice - RADLICKÁ =MB=

Více fotek už brzy!


"Od zahájení denního provozu dne 4. 10. 2008 bude zahájen provoz na nové tramvajové trati Laurová - Radlická a obnoven tramvajový provoz v úseku Na Knížecí - Laurová. V této souvislosti dojde k těmto změnám tramvajové dopravy v oblasti Smíchova, Radlic a Košíř." - zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. (www.dpp.cz


Nové moderní byty a nová moderní tramvajová trať. Tak vypadá měnící se tvář Radlic. / foceno: 4.10.2008

Obyvatelé Radlic a pracovníci ČSOB se dočkali a od sobotního ranního výjezdu došlo k zahájení tramvajové dopravy do Radlic.


Orientační schéma na nové trati ukazuje nové úsek tratě. / foceno: 4.10.2008

Vzhledem k tomu, že vše nutné již proběhlo v minulých stránkách, pojďme se po nové trati projet. Nasedněme pomyslně do tramvajového vozu a vydejme se vstříc novému úseku tratě. "Radlická. Příští zastávka Škola Radlice".

Zastávka Radlická


Radlická, přestup na metro. / foceno: 4.10.2008

Tramvajová zastávka, která je konečnou na novém necelém kilometrovém úseku tratě, je umístěna u stejnojmenné stanice metra. Obratiště je přímo v prostoru mezi Radlickou ulicí, stanicí metra, budovou ČSOB banky a kaplí svatého Jana Nepomuckého. Bývala zde kdysi nevyužívaná proluka.


Tramvaj T6 na nově odkloněné lince číslo 7 nabírá cestující v nástupní zastávce. / foceno: 4.10.2008

Ještě před výstavbou budovy ČSOB tu bývala ulice U Kostela, ale tak by v dnešní době ústila do vjezdu na točku, a tak byla částečně přeložena.


Tramvajovou dopravu do Radlic zajišťuje nově linka číslo 7... / foceno: 4.10.2008

U nové konečné zastávky je plavecký bazén SSK Motorlet Praha.


...která má velmi kvalitní jízdní řád. / foceno: 4.10.2008

U obratiště se nachází stanice metra Radlická, která zde byla otevřena v osmdesátých letech v souvislosti s prodloužením trasy metra B do Nových Butovic (tehdejší název konečné stanice byl Dukelská). Zajímvé je i to, že stanice Jinonice se také dříve jmenovala jinak (po Janu Švermovi, hrdinovi druhé světové války: Švermova), ale přejmenovávací "mánie" v devadesátých letech se Radlické vyhnula.


Jediný vestibul stanice metra Radlická. / foceno: 4.10.2008

Předpokládá se, že v rámci dokončení a zprovoznění tramvajové tratě dojde ke zvýšení frekvence cestujících v metru.


Rekonstruovaný vůz T3R.P vyčkává na uvolnění světelné signalizace  na příkaz "volno". / foceno: 4.10.2008

V prostoru nástupní zastávky je cestujícím k dispozici přístřešek, jízdenkový automat a automat pro spojení se se střediskem dopravních informací. K dispozici je též panel se zobrazením nejbližšího odjezdu dané linky, případně k zobrazení náhradních informací o výlukách či mimořádnostem v provozu.


Cviční vůz v první den provozu ve výstupní zastávce. / foceno: 4.10.2008

V první den provozu (a také v dalších následujících) probíhaly pro řidiče seznamovací jízdy na lince, interně označené jako 73, která jezdila v trase Radlická - Laurová - Křížová - Na Knížecí - Smíchovské nádraží. O jízdy byl vzhledem k absenci prvotního školení velký zájem. V jejich rámci však docházelo nárazově ke zdržování příjezdu tramvají na pravidelné lince číslo 7.


Linka číslo 7 v první den provozu ve výstupní zastávce na Radlické. / foceno: 4.10.2008

Zkušební a cvičné jízdy si však po trati neprováděl jen Dopravní podnik. Policisté totiž po trati jezdili velmi rychle a to dokonce několikrát během několika minut..


Tři, dva, jedna, start... / foceno: 4.10.2008

Nicméně nová tramvajová trať se patrně osvědčí, rozhodně není možné si stěžovat na nezájem.

Zastávka Škola Radlice


Škola Radlice. / foceno: 4.10.2008

Novotou zářící tramvajová zastávka Škola Radlice byla vybudována naproti zdejší základní škole, aby došlo ke zklidnění dopravy kvůli školákům. Zastávka je umístěna u křižovatky s Pechlátovou ulicí v úrovni zdejšího parku, který také doznal oprav.


Školáci i učitelé ze základní školy Radlice se dočkali kvalitního a bezpečného dopravního spojení. / foceno: 4.10.2008

Na přechodu, který téměř ústí ke schodišti základní školy, je zajištěna preference chodců. 


Světelné signalizační zařízení u zastávky Škola Radlice. / foceno: 4.10.2008

Zvýšenou bezpečnost si jistě pochvalují také rodiče dětí, které školu Radlická navštěvují. Školní linka číslo 571 zůstává vzhledem k odvozu dětí do školy v provozu, a v nezměněné trase. Zastávky Braunova a Laurová tedy proto linka projíždí, obsluhuje je nová tramvajová linka číslo 7 jezdící v trase Ústřední dílny DP Hostivař - Anděl - Radlická.


Tramvaj T3 vyčkává na ukončení nástupu cestujících v zastávce Škola Radlice. / foceno: 4.10.2008

Zastávky jsou bezbariérově přístupné. Bezbariérovost bude možné využívat jen v pracovních dnech, když místo sólo vozů T3 a T6 jezdí soupravy, které je možné doplnit motolskými vozy Porsche 14T.


Tramvaj T6 vyčkává na ukončení nástupu cestujících v zastávce Škola Radlice. / foceno: 4.10.2008

Zastávka tramvají je vybavena přístřeškem, základním informačním systémem a jízdenkovým automatem.


Výstupní zastávka linky 571, nácestná zastávka linky 508 a náhradní zastávka při výpadku tramvajové tratě a metra. / foceno: 4.10.2008

Vzhledem k tomu, že se trať nachází na trase náhradní autobusové dopravy při mimořádném výpadku metra, je autobusová zastávka Škola Radlice obousměrně určena také pro zastavování NAD za metro B. Autobusy tu ovšem zastaví jen v případě současné výluky tramvajové tratě. Autobusy jinak zastavují ve stanici Smíchovské nádraží a následně až na Radlické.

Zastávka Laurová


Laurová. / foceno: 4.10.2008

Zastávka Laurová se nachází v místech, kde se měnila dvouproudá silnice na jednoproudou a naopak. Původní zastávka Laurová (výstupní i nástupní) se nacházela v polovině mezizastávkového úseku Laurová - Braunova.


Zastávka Laurová ve směru z centra s tramvají T3. / foceno: 4.10.2008

Na zastávce je k dispozici přístřešek, jízdenkový automat a základní informační systém.


Tradiční červený objekt u bývalé konečné zastávky Laurová. / foceno: 4.10.2008

Prostor křižovatky Radlické s ulicemi K Vodojemu a Na Laurové doznal výrazných úprav, ovšem oproti minulému stavu k daleko lepšímu uspořádání. Vzniklo zde dokonce několik nových parkovacích míst. Obecně se dá říci, že oblast od zastávky Laurová až k metru výrazně změnila svoji tvář a působí téměř reprezentativně.


Po bývalém úvraťovém obratišti není v Radlické ulici ani památky. / foceno: 4.10.2008

Původní triangl, trojúhelník či úvrať (jak kdo chcete) zcela vymizel nejen z map, ale i ze skutečnosti. Tramvaje už se tu nikdy nikde neotočí.


Jediný zbytek po úvrati. Semafor v ulici, kde kdysi končila linka 14, pak 6... / foceno: 4.10.2008

"Patrně jediný pozůstatek po tramvajové konečné na Laurové jsou dva semafory, které dříve upozorňovaly na skutečnost couvající tramvaje do vyčkávacího bodu. Semafory tu zůstaly, tramvajové koleje tu nezbyl ani centimetr. Možná jako relikvie by tu zůstat mohly, místní obyvatelé si na ně přecijen už asi zvykli.

Tak tohle jsem si ještě nedávno myslel, ovšem z omylu mě vyvedl Petr Špitálský, webmaster webu Pražské tramvaje: "Semafory nemají s tratí a tramvajemi vůbec nic společného. Jde jen a jen o krytí vjezdu a výjezdu z automobilových garáží pod novostavbou obytného domu v pravé části snímku, u nějž je semafor umístěn." Vážený Petře, díky moc za upřesnění.

Zastávka Braunova


Braunova. / foceno: 4.10.2008

Třetí novou zastávkou na novém úseku tratě je Braunova. Dříve se zastávka, kterou obsluhovala pouze náhradní autobusová doprava X-6, jmenovala Pod Brentovou a byla využívána obyvateli, kteří nechtěli docházet na výše položenou zastávku Laurová nebo níže položenou Křížovou.


Cvičné jízdy probíhaly po nové trati v první den provozu. / foceno: 4.10.2008

Zastávka vznikal jen díky snížení průjezdního profilu Radlické ulice. Jednotlivé jízdní pruhy tak byly zúženy a vznikly zde dva tramvajové ostrůvky určené pro jednu soupravu (na tuto délku jsou na nové trati zřízeny všechny tramvajové ostrůvky). Ostrůvky nejsou protilehlé.


Po novém úseku se to ale jezdí... / foceno: 4.10.2008

Zastávky jsou vzhledem k omezeným prostorovým možnostem osazeny jen označníkem, přístřešek ani automat na jízdenky zde není.


Tramvaj T3 vyčkává na lince číslo 7 v zastávce Braunova na přesný čas odjezdu ve směru na Radlickou. / foceno: 4.10.2008

Zastávky však výrazně zlepšily dopravní obslužnost v této lokalitě. Poblíž zastávky vyúsťuje také autobusová linka číslo 231 jezdící přes Dívčí hrady.


Zastávka Braunova ve směru do centra. / foceno: 4.10.2008

Linka číslo 7 má ve špičkách pracovního dne běžný osmiminutový interval, ve večerním sedle má oproti ostatním linkám interval půlený a do půlnoci jezdí každých 10 minut.


V části trasy je dvojí rozchod: první je 1435 milimetrů, druhý je díky původnímu vedení tratě zhruba 1900 milimetrů. / foceno: 4.10.2008

Ačkoli tramvaje již jezdí po nové a opravené trati, vozovky v lokalitě mají daleko před dokončením.

Zastávka Křížová


Křížová. / foceno: 4.10.2008

Zastávka Křížová již byla na trati dříve v provozu, změny doznala naposledy při výstavbě tunelu Mrázovka. Od té doby se toho v okolí moc nezměnilo.


Po upravené tramvajové trati stoupá od zastávky Křížová tramvaj T3. / foceno: 4.10.2008

Změnila se poloha tratě už od prvního oblouku Křížová - Laurová. Tramvaje tak jezdí po přeložce tramvajové tratě, přčiemž jedna z kolejí na místě zůstala dodnes (tedy v říjnu 2008 na místě ještě byla).Neznalý místních poměrů tak může žasnout, že tramvaje jezdí po několika rozchodech.


Druhý rozchod? Ne! Jen pozůstatek původního umístění kolejí. / foceno: 4.10.2008

Tramvajová trať vyšla na několik stovek milionů korun vzhledem k nutným přeložkám inženýrských sítí. Dnes již ale v místě stavební ruch ustává.


Vůz cvičné jízdy míří z Braunovy do Křížové. / foceno: 4.10.2008

Tramvaje se do Radlic vrátily po několika měsících, tramvajové soupravy se sem vrátily po několika desítkách let. Před přerušením provozu v úseku Laurová - Radlická škola totiž na zdejší tramvajové lince soupravy složené z vozů T3 jezdily. Ale to bylo opravdu kdysi...


Sólo vůz na lince číslo 7 vyjíždí z Křížové. / foceno: 4.10.2008

V pracovních dnech budou do Radlic jezdit na lince číslo 7 soupravy nebo nové tramvaje Porsche 14T, o víkendech postačují vzhledem k polovičnímu intervalu linky sólo vozy.


Sólo vůz na lince číslo 7 přijíždí od Radlic ve směru do centra do zastávky Křížová. / foceno: 4.10.2008


Na závěr několik závěrečných postřehů (nejen denních):


Linka sedm směr Radlická. / foceno: 4.10.2008


O tramvajové trati informují i poutače ve stanicích metra, jako třeba na Andělu. / foceno: 4.10.2008


Čekající tramvaj na pravidelný odjezd okolo 22:30 v první den provozu. / foceno: 4.10.2008


Budova označená logem Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s., je nová měnírna. / foceno: 4.10.2008


Jeden z posledních večerních spojů na trati z Radlic vyjíždí k ústředním dílnám v Hostivaři. / foceno: 4.10.2008

A jaká bude příští nová zastávka? Taková, jakou dovolí finanční možnosti Prahy...


| PROVOZ NA TROJÚHELNÍKU LAUROVÁ  
| UKONČENÍ PROVOZU A ZAHÁJENÍ PŘESTAVBY
| PRŮBĚH STAVBY TRAMVAJOVÉ TRATĚ  
| PŘED A PO ZAHÁJENÍ PROVOZU


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009