Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
únor 2008 - výluka II metra C v úseku Kobylisy - Ládví

Kvůli dokončování napojení nového úseku trasy metra C došlo o posledním víkendu v únoru k vyloučení provozu v úseku Nádraží Holešovice - Ládví. Ve vyloučeném úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Provoz metra tak byl udržován v tomto rozsahu HÁJE - ... - Vltavská - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE. Ve stanicích Kobylisy a Ládví pak byl zcela vyloučen provoz, vlakové soupravy se obracely na obratových kolejích za stanicí.

Náhradní autobusová doprava X-C byla vedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Kobylisy - LÁDVÍ, vozy se obracely na kruhovém objezdu na tramvajovou tratí u Štěpničné.

Dopravní podnik i při této výluce dbal na informovanost cestujících, která byla opět na postačující úrovni, i když někteří bloudili. Bylo připraveno české i anglické hlášení, informační tabule, vývěsky, letáky i jízdní řády na žlutém papíře.

Ve vyloučeném úseku byl navíc využívám i digitální systém zobrazování mimořádností.Provoz náhradní autobusové dopravy byl zajímavý. Ve stanici Nádraží Holešovice byly po příjezdu soupravy metra přistaveny dva, mnohdy i tři kloubové autobusy, které odjížděly hned za sebou. Celkem zde bylo spatřeno minimálně třináct vozů.Při cestě z Ládví byl odjezd řízen dispečersky a autobusy jezdily po třech až pěti minutách, po jednom. Aby bylo možné večerní provoz posílit zejména v relaci z Holešovic na Ládví, některé autobusy jezdily z Ládví na obratiště Nádraží Holešovice manipulačně, bez cestujících.

Na zastávkách, kterých se omezení provozu metra týkalo, viselo oznámení o přerušení provozu metra, na zastávkách linky X-C pak byla existence této zastávky vyznačena také.

Z Ládví oproti předpokladům přeci jen jezdily dva autobusy za sebou, ale šlo jen o výjimky.

Další výluka metra na trase C se v souvislosti se zahájením nového úseku metra nepřipravuje.

Poslechněte si, jak se hlásilo v metru a tramvajích během výluky metra (pořízeno 23.2.2008):

--> Vážení cestující, z technických důvodů je přerušen provoz metra mezi stanicemi Ládví a Nádraží Holešovice. Ve vyloučeném je zavedena náhradní autobusová linka X-C. Děkujeme za pochopení. (a anglická verze)

--> Vážení cestující, k další jízdě do stanice Kobylisy a Ládví použijte, prosím, náhradní autobusovou linku X-C odjíždějící z nástupiště pravidelných autobusových linek. (a anglická verze)

--> Nádraží Holešovice, přestup na metro. Přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka Výstaviště. Upozornění pro cestující: V úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy - Ládví je přerušen provoz metra C a je zavedena náhradní autobusová linka číslo X-C.

--> Kobylisy, příští zastávka Ke Stírce. Upozornění pro cestující: Stanice metra je uzavřena. V úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy - Ládví je zavedena náhradní autobusová doprava linka číslo X-C.

--> Ládví, příští zastávka Štěpničná. Upozornění pro cestující: Stanice metra je uzavřena. V úseku Ládví - Kobylisy - Nádraží Holešovice je zavedena náhradní autobusová doprava linka číslo X-C.

První etapa výluky proběhla v únoru, pro další informace sem mrkněte.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009