Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
4. května 2006

Únava materiálu stála patrně za příčinou přerušení trolejbusového provozu ve čtvrteční odpolední špičce. U Hraničáře naproti hlavní poště došlo k přetržení závěsu cca ve 14:00. Okamžitě se zastavily trolejbusy v severozápadní části města.

technici DP opravují přetržený závěs

Dopravní podnik okamžitě zavedl náhradní odklonové trasy: linky jedoucí ve směru z Mírového náměstí pokračovaly (některé s, některé bez cestujících) s jízdou do Starých Předlic, kde se obracely. Ve zbývajících částech nebyla trolejbusová doprava udržována. Někteří cestující tvrdí, že v úseku Mírové - Severní Terasa - Vinařská - Holoměř byla v provozu část linky číslo 60.

Technici pracují...

V koloně trolejbusů zůstal stát i linkový autobus

Kolona trolejbusů ve směru ze Všebořic dosahovala od Hraničáře až k Poliklinice. Cestující viděli několik trolejbusů i v Rooseweltově ulici. Řidič jednoho blokovaného linkového autobusu informoval telefonem dispečink o aktuálním vývoji situace.

Kolona trolejbusů na Masarykově třídě

Netradičně odstavený vůz 560 na lince číslo 51

Detail "stojící" Masaryčky

Přeplněné autobusy náhradní dopravy

V úsecích linek číslo 51 (z Mírové), 52 (z Klíše) a 56 (ze Všebořic) jezdilo několik autobusů náhradní dopravy. Ty končily na Mírovém náměstí a přes smyčku Uhlozbyt se obracely zpět.

"Jednapadesátka" se vrací z odklonu a jede na Skalku

Linka 55 jede po předlické trolejové stopě na Staré Předlice

Odklon se dotkl i školních linek číslo 58 a 59

Kvůli neprůjezdnosti Masarykovy ulice u Hraničáře linky jezdily Klíšskou a Londýnskou ulicí, zpět někteří řidiči jeli Klíšskou, jiní Moskevskou. Přesná trasa odklonu nebyla dispečinkem nijak definována a nebo mezi řidiči panuje uvolněná morálka...

Čekající trolejbusy u Divadla s autobusem na lince číslo 51

Technici končí s opravou za dohledu dopravního ředitele a řidičů

Opět se projevil nedostatek volných autobusů během přepravních špiček. Ale jinak dopravní podnik zvládl situaci dobře. Jen revizoři se mohli vykašlat na kontrolu jízdenek a raději podávat potřebné informace cestujícím jako o povodních nebo výpadku 23. března 2006...


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009