Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
27. ledna až prosinec 2007

Od 27. ledna až téměř do prosince se ne příliš jednoduše cestovalo na Střekově, zvláště v jeho horní části. Kvůli opravě ulice Karla IV. od Novosedlického náměstí až po křižovatku s Litoměřickou ulicí a následné výstavbě trolejových sloupů a trakčního vedení se tady hned několikrát změnila trasa autobusů MHD.


foceno 16.2.2007


foceno 16.2.2007

Všechno začalo 27. ledna, kdy byla změněna trasa linek 9, 11, 17 a 102. Linky přestaly obsluhovat dolní Střekov a okolí zastávky Karla IV.


foceno 16.2.2007

Linkové vedení od 27.1.2007:
Linka 9: Divadlo - ... - Krajský soud - Děčínská (u Setuzy) - Šafaříkovo náměstí - V Zeleni - ... - Kojetice
Linka 11: Přestanov, Chlumec, Carrefour - ... - Krajský soud - Děčínská (u Setuzy) - Šafaříkovo náměstí - V Zeleni - ... - Nové krematorium
Linka 17: Vozovna DP - ... - Krajský soud - Děčínská (u Setuzy) - Šafaříkovo náměstí - V Zeleni - ... - Kamenný Vrch
Linka 102: Chlumec, Chabařovice, Trmice - ... - Šafaříkovo náměstí - Děčínská (u Setuzy) - Krajský soud - ... - Trmice, Chabařovice, Chlumec


foceno 16.2.2007

Protože ale dolní Střekov byl obsluhován výhradně linkou číslo 1, od 8. února jí posílila zvláštní linka X:
Linka X: Divadlo (T) - Revoluční (Z) - Hlavní nádraží (T) - Mírové náměstí (Z) - Krajský soud - Děčínská - Střekov nádraží - Střekov nádraží, točna (T)


foceno 26.3.2007


foceno 26.3.2007


foceno 6.4.2007

V průběhu dalších dní se objízdná trasa ustálila a jezdilo se od Krajského soudu přes železniční přejezd a vlečku v podniku Setuza Žukovovou ulicí na Novosedlické náměstí, kde se autobus stočil a jel bez zastavení na Šafaříkovo náměstí do dočasně zřízených zastávek MHD.


foceno 6.4.2007

Zrušena byla zastávka Karla IV. bez náhrady a přesunutá zastávka Děčínská a Šafaříkovo náměstí.


foceno 6.4.2007


foceno 6.4.2007

Přímo na Šafaříkově náměstí se autobusy točily přes ulice Myslbekova, Kollárova a Dobrovského.


foceno 6.4.2007


foceno 2.5.2007

V průběhu prací se pokračovalo na výstavbě trolejového vedení v celé trase budoucí trolejbusové tratě.


foceno 12.8.2007


foceno 15.8.2007


foceno 15.8.2007

V průběhu léta se ale změnila objízdná trasa kvůli postupu prací, takže pro dopravu se uzavřela celá ulice Karla IV. Linky 9, 11, 17 a 102 se tak vydaly do trasy Žukovova, Purkyňova (zastávka V Zeleni), Dobrovského, Kollárova (zastávka Šafaříkovo náměstí), Myslbekova, Purkyňova, Žukovova a dále na Novosedlické náměstí.


foceno 15.8.2007


foceno 15.8.2007

Při zahájení objízdné trasy musely být na místo přivoláni pracovníci VPP, protože do průjezdného profilu vozovky zasahovaly stromy.


foceno 15.8.2007


foceno 15.8.2007


foceno 15.8.2007


foceno 29.9.2007

Průběžně navíc docházelo k uzavírkám nájezdu na Benešův most, což mělo za následek další změnu již tak narušeného provozu MHD. 


foceno 29.9.2007


foceno 30.9.2007

Po několik víkendů tak byla doprava vedena přes Mariánský most. 


foceno 30.9.2007

Linkové vedení vypadalo následně:
Linka 1: Divadlo - Hlavní nádraží - ZPA - Děčínská - ... - Brná - ... - Církvice
Linka 3: Trmice - ... - Hlvní nádraží - ZPA - Kamenný Vrch, škola - ... - Nové krematorium
Linka 9: Divadlo - Hlavní nádraží - ZPA - Děčínská - ... - Kojetice
Linka 11: Přestanov, Chlumec, Carrefour - ... - Hlavní nádraží - ZPA - Děčínská - ... - Nové krematorium
Linka 102: Chlumec, Chabařovice, Trmice - ... - Hlavní nádraží - ZPA - Děčínská - ... - Brná (jen u tohoto spoje)


foceno 30.9.2007

Bez náhrady byla po dobu této výluky zrušena zastávka Krajský soud.


foceno 21.10.2007

V závěru listopadu se ale jak uzavírka nájezdu na Benešův most, tak i doprava na Střekově vrátila do normálu, od 9. prosince však nastaly v síti MHD velké změny v souvislosti se zahájením provozu trolejbusů linky 60 na Střekov.


foceno 2.11.2007

Další informace o zahájení trolejbusů na Střekov najdete na samostatné stránce.


Aktualizováno: 24.12.2008
© Filip Vlček 2005 - 2009