Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost

Nejnovější fotografie:

radlice_081004_21.jpg (83373 bytes)
foceno v září 2008
více v sekci o proměnách Radlic

Nejnovější v sekci Praha:
18.01.2009
Nehoda aut blokoval MHD

24.12.2008

dočkali jste se nového vzhledu

Další zajímavé podstránky:
- Zálohové tramvaje
- Porsche 14T v provozu
- Depa, vozovny, garáže
Nové úseky metra:
- Zahájení provozu metra: SKALKA > DEPO HOSTIVAŘ

- Zahájení provozu metra: LÁDVÍ > STŘÍŽKOV > PROSEK > LETŇANY

Pražské muzejní noci:

muzejni_11.jpg (58930 bytes)
foceno v červnu 2007
více v sekci o Muzejní noci 2007

- Muzejní noc 2008 - 5. ročník
- Muzejní noc 2007 - 4. ročník
- Muzejní noc 2006 - 3. ročník

Odkazy k tématu:
www.dpp.cz
internetové stránky DP
www.ropid.cz
internetové stránky ROPIDu
www.cd.cz/esko
web o vlacích Esko
Fotografie na závěr:

biskupcova.jpg (56797 bytes)
foceno v květnu 2006
více v sekci s fotogalerii

CHARAKTERISTIKA DOPRAVY
Dopravní podnik provozuje městskou hromadnou dopravu mnoha druhy dopravních prostředků. Provoz některých (zejména autobusových) linek je pak řízen podnikem ROPID, který se stará nejen o městskou, ale i o příměstskou a železniční dopravu za hranice Prahy, avšak pouze ve Středočeském regionu. Z toho také vyplývá název PID (Pražská integrovaná doprava) a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy).
ROPID zároveň sestavuje jízdní řády pro celou MHD v Praze a okolí, připravuje změny, zajišťuje linkové vedení během výluk, zájemcům poskytuje na internetových stránkách ke stažení různé plánky, letáčky a jízdní řády...

Metro
Síť metra je zajištěna na třech trasách označené písmeny. Trasy A, B a C jsou propojeny v centrální části Prahy přestupními vazbami ve stanicích Florenc (B a C), Muzeum (A a C) a Můstek (A a B). 
Provoz metra je zajištěn od cca 5:00 do 24:00, v noční době je provoz metra zastaven.
Intervaly v metru se pohybují mezi 90 vteřinami (špička trasa C) až do 10 minut (večerní sedlo, všechny trasy)

Tramvaje
Tramvajová síť tvoří důležitý prvek v pražské dopravě. Provoz tvoří celkem 26 linek (ve volných dnech jen 24 linek), které spojují různé oblasti Prahy. Hlavním přestupním uzlem ve dne je Karlovo náměstí, mezi další vytížené uzly patří zastávka I.P.Pavlova a Anděl. Ve většině případech jsou přestupní zastávky zároveň propojeny se stanicí metra a s některými linkami autobusů. Centrální přestupní zastávkou v noční dopravě je zastávka Lazarská, kde je umožněn přestup mezi všemi nočními tramvajovými linkami.
Provoz tramvají je zajištěn od cca 4:30 do 0:30, v noci pak od cca 0:30 do 5:00.
Intervaly v tramvajové dopravě se pohybují od 4-5 minut (linka č. 9), nejlépe však 8 minut (špička), večer pak v rozmezí 15 - 20 minut. Noční provoz je zajištěn v intervalu 30 minut na všech linkách.

Autobusy PID
Autobusy tvoří návaznosti na metro a slouží v okrajových částech města. Provoz je zajišťován na cca 200 linkách. Nejvýznamnější zastávkou je terminál Smíchovské nádraží a Želivského, odkud odjíždí přes 20 linek do okrajových obcí Prahy. Zvláštní kapitolu tvoří školní linky, které jsou značeny samostatnou číselnou řadou 551 - 571 (neucelená řada).
Provoz autobusů je zajištěn
od cca 5:00 do 0:30 (resp. 1:00), v noci pak od cca 0:30 do 5:00. Intervaly jsou různé v závislosti na charakteru linky. Ve špičkách bývá interval v rozmezí 4 - 20 minut, v sedle a večer bývá jednotný interval 20 - 60 minut. Noční provoz je zajištěn v intervalu 30 minut, vybrané linky však jezdí v intervalech 60 - 180 minut.

Autobusy ROPID
Příměstské autobusy vyjíždějí nejčastěji od stanic metra do příměstských oblastí, v mnohých případech však zajišťují spojení jen některých obcí. Linky číselné řady 300 vyjíždějí z Prahy, linky číselné řady 400 obsluhují pouze přilehlé obce s návazností na linky řady 300 pro spojení s Prahou (linka č. 401 zajišťuje spojení obcí Senohraby, Pyšely a Nespeky, přičemž v zastávce Pyšely, náměstí je zajištěna návaznost na linku č. 337 do Prahy). Provoz na příměstských linkách zajišťuje více dopravců.
Provoz těchto autobusů je zpravidla zahajován již okolo 4:00 a končí mezi 22:00 a 24:00. V noční době je provoz příměstských linek zastaven. Intervaly jsou různé v závislosti na charakteru linky. Po celý den bývá udržován interval od 40 minut po 180 minut (resp. více v případě posilových a účelových linek).

Lanová dráha
Lanová dráha spojuje zastávku tramvajovou Újezd s vrchem Petřín. Na trase jsou zastávky Újezd, Nebozízek a Petřín, na lanové dráze platí tarif PID, neplatí však jízdenka v hodnotě 8,-. 
Provoz lanovky je zajištěn od 9:00 do 23:30 v intervalu 15, večer pak 20 minut. V současnosti je do začátku září provoz lanové dráhy na Petřín z důvodu opravy opěrných zdí přerušen.

Železnice ČD
Většina železničních tratí směřujících z Prahy je také zahrnuta do systému PID. Některé tratě jsou integrovány celé, některé jsou však jen z části. Intervaly na tratích jsou běžné, jako u jiných tratí, do větších měst v okolí Prahy je pak zajištěna taktová doprava s intervaly 30 minut ve špičce a 60 minut v sedle. Provoz na těchto železničních tratích se řídí grafikony GVD, na které v návazných zastávkách navazují autobusy ROPID.
Provoz železničních tratí je cca od 4:00 do 0:30, některé vlaky však zajišťují spojení i v nočních hodinách.

Provozovny
Seznam všech dopravních provozoven s umístěním (název ulice) a nejvhodnějším dopravním spojením (METRO, TRAM, BUS, bez noční dopravy, pochybuji, že byste chtěli fotit v noci...). Pokud budete mít zájem, klidně mi pak nějaké fotky pošlete, budu rád.

Aktuální prosba pro všechny!
Vlastníte jakoukoliv fotografii (ať už klasickou nebo digitální), na které je jako hlavní bod fotografování autobus evidenčního čísla 7204? Pokud ano, tak mi prosím její kopii zašlete na e-mail (případně napište na soukromý e-mail a dohodneme se na podmínkách převzetí).
Vlastníte fotografii, na které jsou zachyceny spřažené tramvaje KT8D5 při výluce tratě Střelničná - Sídliště Ďáblice? Pokud ano, tak mi prosím její kopii zašlete na e-mail (případně napište na soukromý e-mail a dohodneme se na podmínkách převzetí).

Všem za případnou ochotu děkuji!


Aktualizace dne: 18.01.2009
© Filip Vlček 2005 - 2009